(+84.24) 3941 0191

Tin tức

FSS KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PTIT

23/08/2022

FSS tự hào là một trong những Doanh nghiệp đi đầu trong mảng đào đạo và tuyển dụng các sinh viên công nghệ Tài chính

Theo biên bản ký kết giữa hai bên, FSS sẽ "phối hợp tổ chức các chương trình lan tỏa kiến thức, kỹ năng thực tế về chuyên môn công nghệ tài chính cho sinh viên"


Với lợi thế là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Fintech, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vào việc hỗ trợ đào tạo những thế hệ sinh viên nắm vững kiến thức công nghệ tài chính trong tương lai.